DOOR-01
DOOR-01
DOOR-01

งานประตูเหล็กฉลุ

ประตูเหล็กฉลุ ใช้เหล็กหนา 2 มม ทำสีอบพาว์เด้อโค้ท ประกอบเข้ากับกรอบอลูมิเนียม ทำเป็นประตูบานเฟี้ยม สร้างความมีเอกลักษณ์ของ Hostel ได้เป็นอย่างดี